For Consumers

Chúng tôi có thể giúp quý vị như thế nào

Nếu quý vị cần giúp điền đơn khiếu nại về bảo hiểm hoặc quý vị có những câu hỏi liên quan đến bảo hiểm bằng ngôn ngữ của quý vị, xin gọi cho Đường dây nóng Khách hàng Bảo hiểm của chúng tôi tại: 800-562-6900. 

Để chúng tôi có thể phục vụ quý vị tốt hơn, khi quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi, vui lòng giữ máy một chút trong khi chúng tôi gọi thông dịch viên tới hỗ trợ. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.  

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giúp bảo vệ khách hàng hiểu rõ các quyền lợi bảo hiểm của mình, bao gồm cả các quyền khiếu kiện về bảo hiểm y tế, và trả lời các câu hỏi về mọi loại bảo hiểm của quý vị, như là: 

  • Niên kim
  • Xe hơi 
  • Kinh doanh
  • Y tế 
  • Nhà ở
  • Nhân thọ
  • Chăm sóc y tế
  • Các loại bảo hiểm khác

Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị xác minh xem một đại lý bảo hiểm, cơ quan hay công ty có được phép bán bảo hiểm tại tiểu bang Washington hay không.